Please Call:
0902-319-596
daiphongdental
Kinh Doanh - 0902.319.596
Nha khoa đại phong
Kinh Doanh - 0988.723.990
 
Số người online: 11
Tổng lượt truy cập: 0
Mô tả ảnh
Máy lấy cao UDS-J

Thong số kỹ thuật:

* Power input:            220V to 230V~50Hz/60Hz 150mA

*Main unit input:       24V~50Hz/60Hz 1.3A

*Output power:         3W~20W

*Frepuency:               30kHz+_3kHz

*Water pressure:      0.1bar~5bar(0.01MPa~0.5MPa)

*Main unit weight:    0.85kg

*Adapter weight:      1.2kg

*Dimensions:             205mm*135mm*87mm

Sản phẩm khác
Hãng sản xuất: Woodpecker Model: UDS-N2 LED Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Woodpecker; Model: ULTRASURGERY; Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Woodpecker; Model: UDS-N3; Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Woodpecker Model: UDS-E LED Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Woodpecker; Model: UDS-N1; Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Woodpecker Model: U600 Xuất xứ: Trung Quốc