Please Call:
0902-319-596
daiphongdental
Kinh Doanh - 0902.319.596
Nha khoa đại phong
Kinh Doanh - 0988.723.990
 
Số người online: 10
Tổng lượt truy cập: 0
Mô tả ảnh
Máy lấy cao thế hệ mới UDS -E LED
  Power input         110V~   50Hz/60Hz    220 - 240V~  50Hz/60Hz 
  Main unit input     24V~    50Hz/60Hz   1.3A
  Output power       3W ~ 20W
  Frequency           28kHz ± 3kHz
  Water pressure    0.1bar ~ 5bar(0.01MPa ~ 0.5MPa)
  Main unit weight   1.35kg
  Adapter weight     1.2kg
  Dimensions          234mm×193mm×109mm
Sản phẩm khác
Hãng sản xuất: Woodpecker Model: UDS-N2 LED Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Woodpecker; Model: ULTRASURGERY; Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Woodpecker; Model: UDS-N3; Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Woodpecker; Model: UDS-J; Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Woodpecker; Model: UDS-N1; Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Woodpecker Model: U600 Xuất xứ: Trung Quốc