Please Call:
0902-319-596
daiphongdental
Kinh Doanh - 0902.319.596
Nha khoa đại phong
Kinh Doanh - 0988.723.990
 
Số người online: 11
Tổng lượt truy cập: 0
Mô tả ảnh
Máy lấy cao gắn trong UDS-N2 LED

Main unit input     24V~    50Hz/60Hz   1.3A
Output power       3W ~ 20W
Frequency           28kHz ± 3kHz
Water pressure    0.1bar ~ 5bar(0.01MPa ~ 0.5MPa)
Main unit weight   0.2kg
Dimensions          74mm×56mm×38mm

Sản phẩm khác
Hãng sản xuất: Woodpecker Model: UDS-E LED Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Woodpecker; Model: ULTRASURGERY; Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Woodpecker; Model: UDS-N3; Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Woodpecker; Model: UDS-J; Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Woodpecker; Model: UDS-N1; Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Woodpecker Model: U600 Xuất xứ: Trung Quốc