Please Call:
0902-319-596
daiphongdental
Kinh Doanh - 0902.319.596
Nha khoa đại phong
Kinh Doanh - 0988.723.990
 
Số người online: 8
Tổng lượt truy cập: 0
Mô tả ảnh
Ghế Nha Khoa CX-2311

TECHNICAL PARAMETERS:

●Power/voltage --------- a.c.220 V-230 V/50 Hz

●Water pressure -------- 0.2-0.6 MPa

●Air pressure ----------- 0.5-0.8 MPa

●Air output volumn ----- 55 L/min

 

Sản phẩm khác
Hãng sản xuất: SUNTEM; Model: ST-D302; Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: SUNTEM Model: ST-D540(2018) Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Foshan Model Model: LH-3800 Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Foshan Model: LH3600 Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: SUNTEM; Model: ST-D570; Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: SUNTEM Model: ST-RYAN Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Suntem Moel: ST-D303 Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất:Foshan ANYE Model: AY-215A3 Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Foshan Model Model: LH3500 Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: SunTem; Model: ST-D530; Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: SUNTEM; Model: ST-560; Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Suntem Model: ST-D520(2018) Xuất xứ: Trung Quốc
1 2