Please Call:
0902-319-596
daiphongdental
Kinh Doanh - 0902.319.596
Nha khoa đại phong
Kinh Doanh - 0988.723.990
 
Số người online: 31
Tổng lượt truy cập: 81,604
Mô tả ảnh
Woodpex III Golden Standard III

Battery                         3.7V/750mAh
Power consumption      ≤0.5W
Screen                         4.5" LCD
Main unit weight           350g
Dimensions                  84mm × 88mm × 112mm

Sản phẩm khác
Hãng sản xuất: Coxo; Model: C-Roort 1 (v); Xuất xứ:
Hãng sản xuất: Coxo; Model: C-Roort V; Xuất xứ: