Please Call:
0902-319-596
daiphongdental
Kinh Doanh - 0902.319.596
Nha khoa đại phong
Kinh Doanh - 0988.723.990
 
Số người online: 44
Tổng lượt truy cập: 0
Mô tả ảnh
Hãng sản xuất: SUNTEM; Model: ST-D302; Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Foshan Model: LH3600 Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Suntem Moel: ST-D303 Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: BOFON Model: BF-C1K Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: BOFON; Model: BF-U370; Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: BOFON; Model: BF-U700; Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: CoXo; Model: C-Bright I a; Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: COXO; Model: C-Bright -Ib; Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: COXO; Model: C-Bright -II; Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Woodpecker Model: HL11-M4/B2 Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Woodpecker Model: HL13-M4 Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Woodpecker Model: UDS-N2 LED Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Woodpecker Model: UDS-E LED Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Woodpecker; Model: UDS-J; Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Woodpecker; Model: LED-F; Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Woodpecker; Model: LED.B; Xuất xứ: Trung Quốc
Hàng sản xuất: Woodpecker; Model: LED.C; Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Hainuo; Model: JYF-10B; Xuất xứ:
Hãng sản xuất: DYSON Model: DYS-M Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất:Runyes; Model: Ray-68(S); Xuất xứ:Trung Quốc
Hãng sản xuất: Woodpecker Model: Woodpex III Golden Standard III Xuất xứ: Trung Quốc
Hãng sản xuất: Suntem; Model: ST-E900; Xuất xứ:
High Speed Diamond Burs
Sealing machine
Hãng sản xuất: RebornEndo Model:R-Smart Plus Xuất xứ: Trung Quốc